Sportovní akademie mládeže Brno, z.s.
Basketbalová škola mládeže

Skok na menu
Facebook
Česká verze English version


 

Informace k ochraně osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 - GDPR

  • Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme, že v souvislosti s našimi činnostmi provádíme zpracování Vašich osobních údajů. Jako poskytovatel údajů jste vždy jejich subjektem.


    Správcem osobních údajů je Sportovní akademie mládeže Brno, z.s., Merhautova 836/64, 613 00 BRNO. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: pvyroubal @acedesign.cz; tel. 777 710 555.


    Obecné informace v prohlášení zde.

    Informace pro členy spolku zde.


Činnost je finančně podporována:

Statutární město Brno

Statutárním městem BRNEM

Kam za sportem

Jihomoravský kraj

Jihomoravským krajem

MŠMT

Národní sportovní agenturou prostřednictvím dotačního programu Můj klub